Verdeling

Verdeling

Tijdens het huwelijk ontstaat er een huwelijkse gemeenschap. Dit zijn alle goederen die van u en uw echtgenoot gezamenlijk zijn. Als u gaat scheiden dan wordt deze gemeenschap ontbonden. In het kader van een echtscheiding wordt verdeeld. Dit betekent dat bepaald wordt welke goederen uit de gemeenschap naar welke partner gaan. Vaak kunnen de scheidende partners samen nog goed genoeg overleggen over de verdeling van de inboedel.
Heel vaak blijft een groot gedeelte van de inboedel bij de verzorgende ouder. Als de bij de verzorgende ouder achterblijvende inboedel een belangrijk grotere waarde heeft dan de inboedel die aan de niet-verzorgende ouder toekomt, dan is er wellicht sprake van overbedeling. Door samen een geldsom vast te stellen die dan door de meest ontvangende partner aan de minst ontvangende partner wordt uitgekeerd, wordt er weer een evenwicht bereikt.

50/50

Vaak is het uitgangspunt ”ieder de helft“ en dat is ook wel een redelijk uitgangspunt. Het is echter geen verplicht uitgangspunt. Bovendien is het zo dat niet tot op twee cijfers achter de komma verrekend hoeft te worden. Zo wordt heel vaak verdeeld, bij gemeenschap van goederen bij een huwelijk met kinderen, zo dat de vrouw het grootste gedeelte van de inboedel houdt, waaronder vooral keukenapparatuur, de wasmachine en de droger en dergelijke, terwijl de man het gereedschap en eventueel de auto krijgt. Partijen spreken dan vaak af dat er niet verrekend hoeft te worden.

Partijen hebben het recht om dit soort afspraken te maken maar het is wel zaak dat zij goed beseffen wat hun rechten zijn. Als zij van een andere verdeling dan ieder de helft uitgaan moet volstrekt helder zijn in hoeverre zij dat dan doen. Er mag geen misverstand bestaan over het feit dat zij beiden wel degelijk gerechtigd zijn tot de helft.

Bij een verdeling anders dan ieder de helft, waarvan gezegd kan worden dat de partij die het minste krijgt niet goed besefte dat de verdeling anders was dan ieder de helft, lopen partijen de kans dat deze in een later stadium nog weer aangevochten wordt. Er zal dan toch een proces over de verdeling gestart worden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daarom is het goed dat bij beide partners duidelijk is, als zij van de norm, ieder de helft, afwijken, in hoeverre dat gebeurt en waarom.

Eigen woning

Vaak is het belangrijkste goed dat verdeeld moet worden de eigen woning. Over de eigen woning hebben wij een apart hoofdstuk opgesteld, zie eigen woning.

Schulden

In het kader van de verdeling moet ook altijd een goede regeling over de eventuele schulden gemaakt worden.

Eventueel valt te overwegen dat één van partijen afstand van de gemeenschap doet. Dit moet goed uitgelegd en besproken worden.

In ieder geval moet duidelijk zijn, aan het eind van de bemiddeling, wie welke schulden draagt en wat er gebeurt als degene die schulden op zich neemt, zich niet aan de afspraken houdt of kan houden.

Verzekeringen

Een grove onderverdeling die gemaakt kan worden heeft te maken met de waarde van verzekeringen. Sommige verzekeringen hebben geen enkele waarde (dat betekent niet dat ze niet belangrijk zijn), sommige verzekeringen hebben wel een waarde.

Als er sprake is van een eigen woning is er vaak een levensverzekering afgesloten en die levensverzekering heeft vaak een spaarelement. Een dergelijke levensverzekering heeft een waarde. Er is de afgelopen jaren een waarde opgebouwd. Ook hebben sommige mensen, als appeltje voor de dorst, lijfrentepolissen gekocht. Ook die polissen hebben een waarde. Spaarregelingen van het werk hebben ook waarde. Al deze waarden kunnen verdeeld worden.

De opgebouwde waarden van de diverse verzekeringen kunnen een rol spelen bij de verdeling. Partijen moeten dat zelf bepalen maar het is altijd goed om de contante waarden van de verzekeringen op te vragen bij de verzekeringstussenpersoon of de bij de verzekeringsmaatschappij zelf. Dan wordt duidelijk waarover wordt gepraat.

De beslissing over hoe er verdeeld wordt ligt uiteraard bij uzelf. Maar ook hier geldt dat de beste beslissingen genomen worden als volledig helder is waarover beslist wordt.

Verdere verzekeringen

Er zijn ook verzekeringen die wel nuttig zijn maar die geen waarde hebben.
Voorbeelden:

  • een inboedelverzekering
  • een WA-verzekering
  • een opstalverzekering
  • een begrafenisverzekering
  • enzovoorts

Het is raadzaam om te bedenken of de verzekeringen gehandhaafd moeten worden dan wel of er sommige verzekeringen kunnen worden opgezegd.

Verder is het raadzaam om te besluiten of één van partijen een bepaalde verzekering meeneemt of overneemt.

Gratis kennismakingsgesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend.

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.