Uw mening over onze dienst­verlening

Klanttevredenheids-onderzoek

Wij willen onze dienstverlening optimaliseren. Wij willen zo goed mogelijk ons werk verrichten tot tevredenheid van onze cliënten.

Daarvoor kunnen wij de visie van onze cliënten over hoe wij ons werk hebben verricht, heel goed gebruiken.

Daarom doen wij in vrijwel iedere zaak een klanttevredenheidsonderzoek. Dat kan schriftelijk gebeuren maar het kan ook mondeling gebeuren, tijdens het laatste persoonlijke contact op het kantoor. Ieder van de advocaten doet dat op zijn/haar eigen wijze. U zult dit wel ervaren.

Mocht u op eigen initiatief uw mening willen geven dan staan wij daar ook voor open.

Eventuele klachten

Het kan zijn dat u niet of niet geheel tevreden bent over de wijze waarop uw zaak wordt behandeld door een advocaat van ons kantoor.

Natuurlijk kunt u uw mening geven aan de desbetreffende advocaat.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat u dat liever niet rechtstreeks doet. U kunt gebruik maken van de interne klachtenregeling van ons kantoor. Deze luidt als volgt:

  • Een klacht over mr H.J. Naber wordt behandeld door mr P.C. van Houten.
  • Een klacht over mr P.C. van Houten wordt behandeld door mr H.J. Naber.
  • Een klacht over mr M.S. Janssen-Polet wordt behandeld door mr P.C. van Houten.

Als de behandeling van de klacht niet naar uw voldoening is, dan kunt u, als u dat wenst, een tuchtrechtelijke klacht indienen, hetzij bij de Orde van Advocaten, hetzij bij de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS).

Op de desbetreffende websites kunt u vinden hoe u dat moet doen.

In de geschiedenis van ons kantoor (het kantoor is gestart in 1975) is het niet voorgekomen dat een klacht bij de Orde van Advocaten dan wel een klacht bij de vFAS gegrond is verklaard. We zijn hier trots op en willen dit ook graag zo houden.

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

Fax

078 631 11 13

 

Overig

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.