ONdertoezichtstelling

Als een kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, kan de rechter een ondertoezichtstelling uitspreken.

De ontwikkelingsbedreiging kan verschillende oorzaken hebben. De oorzaken kunnen te maken hebben met kindeigen problematiek. Er kan sprake zijn van een gedragsstoornis of een andere stoornis bij het kind. Het kan ook te maken hebben met (één van) de ouders of spanningen binnen het gezin of andere externe factoren.

Bij een ondertoezichtstelling komt er verplichte hulp. Er wordt er een jeugdbeschermer aangesteld door de rechter. Deze jeugdbeschermer heeft tot taak hulp op te zetten voor de kinderen en de ouders, zodat de ontwikkelingsbedreiging wordt weggenomen. De jeugdbeschermer kan aanwijzingen geven aan de ouders. De ouders zijn verplicht deze op te volgen.

Soms zijn ouders het niet eens met een ondertoezichtstelling of met de aanwijzingen van de jeugdbeschermer. Het gebeurt ook dat ouders vinden dat er te weinig hulp is voor de kinderen of voor hen of niet de juiste hulp. In al deze gevallen kunnen wij u bijstaan.

UIthuisplaatsing

Als het noodzakelijk in het belang van de opvoeding en verzorging van een kind is, kan het uit huis geplaatst worden. Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Als ouders het niet eens zijn met een uithuisplaatsing van hun kind kunnen wij ze bijstaan. Wij kunnen dan bijvoorbeeld samen met u naar alternatieven voor een uithuisplaatsing zoeken.

 

familierecht

Omgangsregelingen

Hulp nodig bij omgangsregelingen?

verdeling woning 

Hulp nodig bij het verdelen of verkopen van een gezamenlijke woning of andere gemeenschappen?

Ondertoezichtstelling/ Uithuisplaatsing

Hulp nodig als uw kind onder toezicht gesteld is of dreigt te worden of bij een uithuisplaatsing van uw kind?

Gratis kennismakingsgesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend.

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.