familierecht

ONdertoezichtstelling

Als een kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, kan de rechter een ondertoezichtstelling uitspreken.

De ontwikkelingsbedreiging kan verschillende oorzaken hebben. De oorzaken kunnen te maken hebben met kindeigen problematiek. Er kan sprake zijn van een gedragsstoornis of een andere stoornis bij het kind. Het kan ook te maken hebben met (één van) de ouders of spanningen binnen het gezin of andere externe factoren.

Bij een ondertoezichtstelling komt er verplichte hulp. Er wordt er een jeugdbeschermer aangesteld door de rechter. Deze jeugdbeschermer heeft tot taak hulp op te zetten voor de kinderen en de ouders, zodat de ontwikkelingsbedreiging wordt weggenomen. De jeugdbeschermer kan aanwijzingen geven aan de ouders. De ouders zijn verplicht deze op te volgen.

Soms zijn ouders het niet eens met een ondertoezichtstelling of met de aanwijzingen van de jeugdbeschermer. Het gebeurt ook dat ouders vinden dat er te weinig hulp is voor de kinderen of voor hen of niet de juiste hulp. In al deze gevallen kunnen wij u bijstaan.

UIthuisplaatsing

Als het noodzakelijk in het belang van de opvoeding en verzorging van een kind is, kan het uit huis geplaatst worden. Dit is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Als ouders het niet eens zijn met een uithuisplaatsing van hun kind kunnen wij ze bijstaan. Wij kunnen dan bijvoorbeeld samen met u naar alternatieven voor een uithuisplaatsing zoeken.

Omgangsregelingen

Hulp nodig bij omgangsregelingen?

verdeling woning 

Hulp nodig bij het verdelen of verkopen van een gezamenlijke woning of andere gemeenschappen?

Ondertoezichtstelling/ Uithuisplaatsing

Hulp nodig als uw kind onder toezicht gesteld is of dreigt te worden of bij een uithuisplaatsing van uw kind?

Gratis kennismakings­gesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend. In dit gratis kennismakingsgesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de echtscheidings­bemiddeling zelf, wat u van de bemiddelaar kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt (mogelijkheden, resultaten, de duur van de bemiddeling);
  • de kosten van de echtscheidingsbemiddeling / mediation;
  • de subsidiemogelijkheden, vaste kosten, variabele kosten, wijze van betaling;
  • de eigen woning. Het is ons gebleken dat bij veel echtscheidingen vragen ontstaan omtrent de eigen woning. Die vragen worden beantwoord in het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vooral blijkt voor veel mensen een punt te zijn dat uitgezocht wordt welke mogelijkheden er zijn om in de woning te blijven wonen voor één van de partijen, en met zo min mogelijk extra kosten. Die mogelijkheden zijn er en die zullen aan u worden uitgelegd.

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek aanvragen, bel vrijblijvend 078 639 55 55 of vul onderstaand formulier in:

Gratis kennismakingsgesprek
na kantoortijd:

Wij hebben een voorkeur voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek gedurende de normale kantoortijden, dus maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Echter soms is het voor u lastig of misschien zelfs onmogelijk om overdags daarvoor vrij te nemen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid voor een gratis kennismakingsgesprek in principe iedere maandagavond, vanaf 18.00 uur.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken is het nodig dat u even telefonisch contact opneemt met ons kantoor:
078 639 55 55

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

Fax

078 631 11 13

 

Overig

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.