Immigratierecht

Immigratierecht

Van Houten en Partners is gespecialiseerd in onder meer het immigratie- of vreemdelingenrecht.

Belangrijkste werkzaamheden

Wij verzorgen en begeleiden onder andere:

 • de aanvraag van een visum;
 • de aanvraag van een verblijfsvergunning;
 • de aanvraag van een werkvergunning voor niet nederlanders;
 • het (her-)verkrijgen van de Nederlandse Nationaliteit.

Vreemde talen

De advisering/begeleiding kan plaatshebben in het Nederlands, het Engels en het Frans.

Kosten

Wij berekenen u een standaardtarief van € 150, — per uur te vermeerderen met 5% kantoorkosten en de BTW.

Wellicht komt u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking op grond van uw inkomen en uw vermogen. U kunt dit nagaan via www.rvr.org.

Visa

Er zijn twee hoofdsoorten visa te onderscheiden:

 • een visum, dat is bedoeld voor een verblijf korter dan 3 maanden, ook wel het ”toeristenvisum“ genoemd;
 • een visum, dat is bedoeld voor een verblijf langer dan 3 maanden, ook wel de ”machtiging tot voorlopig verblijf“ (= MVV) genoemd.

De aanvraag van een visum moet worden gedaan bij een Nederlandse Ambassade of een Nederlands Consulaat in het land waar de persoon woont die naar Nederland wil komen.

Wij kunnen u adviseren met betrekking tot de voorwaarden voor het verlenen van een visum. Wij kunnen u ook behulpzaam zijn bij het verkorten van de lange wachttijden.

Verblijfsvergunning

Op het gebied van verblijfsvergunningen is er een tweedeling te maken, te weten:

 • asielgerelateerde verblijfsvergunningen;
 • overige verblijfsvergunningen, reguliere verblijfsvergunningen genaamd.

Te denken valt hierbij aan de volgende vergunningen:

 • verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging
 • verblijfsvergunning op grond van gezinsvorming
 • verblijfsvergunning op grond van adoptie
 • verblijfsvergunning in verband met familiebezoek
 • verblijfsvergunning in verband het verrichten van arbeid in loondienst
 • verblijfsvergunning in verband het verrichten arbeid als zelfstandige
 • verblijfsvergunning in verband het verblijf als stagiaire
 • verblijfsvergunning in verband het verblijf als militair
 • verblijfsvergunning in verband het verblijf als student
 • verblijfsvergunning in verband het ondergaan van medische behandelingen

Legalisatieprocedure

Soms moeten documenten die verband houden met de aanvragen van een verblijfsvergunning gelegaliseerd worden. Wij kunnen u bijstaan en adviseren in verband met de legalisatie van deze documenten.

Arbeid- en werkvergunning zowel voor arbeid in loondienst als voor arbeid als zelfstandige Wij adviseren over en behandelen procedures voor en door vreemdelingen die in Nederland arbeid verrichten dan wel willen verrichten.

Naturalisatie

Wij voeren procedures tot het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit, zowel op grond van de oude Rijkswet op het Nederlanderschap (geldig tot 1 april 2003) als op grond van de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap (geldig vanaf 1 april 2003).

Gratis kennismakings­gesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend. In dit gratis kennismakingsgesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de echtscheidings­bemiddeling zelf, wat u van de bemiddelaar kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt (mogelijkheden, resultaten, de duur van de bemiddeling);
 • de kosten van de echtscheidingsbemiddeling / mediation;
 • de subsidiemogelijkheden, vaste kosten, variabele kosten, wijze van betaling;
 • de eigen woning. Het is ons gebleken dat bij veel echtscheidingen vragen ontstaan omtrent de eigen woning. Die vragen worden beantwoord in het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vooral blijkt voor veel mensen een punt te zijn dat uitgezocht wordt welke mogelijkheden er zijn om in de woning te blijven wonen voor één van de partijen, en met zo min mogelijk extra kosten. Die mogelijkheden zijn er en die zullen aan u worden uitgelegd.

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek aanvragen, bel vrijblijvend 078 639 55 55 of vul onderstaand formulier in:

Gratis kennismakingsgesprek
na kantoortijd:

Wij hebben een voorkeur voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek gedurende de normale kantoortijden, dus maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Echter soms is het voor u lastig of misschien zelfs onmogelijk om overdags daarvoor vrij te nemen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid voor een gratis kennismakingsgesprek in principe iedere maandagavond, vanaf 18.00 uur.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken is het nodig dat u even telefonisch contact opneemt met ons kantoor:
078 639 55 55

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

Fax

078 631 11 13