Hoe om te gaan met kinderen in een echtscheiding

Van groot belang voor het zo goed mogelijk verwerken van de echtscheiding is dat de kinderen worden voorbereid op de scheiding en alles wat daar het gevolg van zal zijn. Leed kan niet worden voorkomen, maar er zijn wel mogelijkheden om de pijn te verminderen en de kinderen de mogelijkheid te geven leed te verwerken.

Zo mogelijk dienen beide ouders tezamen de kinderen te vertellen dat zij uit elkaar gaan. Het is daarbij beter het nieuws aan alle kinderen tezamen te vertellen dan aan ieder afzonderlijk. Kinderen hebben dan steun aan elkaar. Aansluitend kan ieder kind eventueel nog apart worden geïnformeerd op het begripsniveau dat aansluit bij de leeftijd. Ouders informeren de kinderen als het besluit vaststaat.

Wanneer de omstandigheden het onmogelijk maken dat de ouders tezamen de kinderen informeren, doet een van de ouders het, na overleg met de ander. De reden van uiteengaan wordt ook op het niveau dat aansluit bij de ontwikkelingen van het kind verteld, maar zonder daarbij één van de ouders met schuld te beladen.

De ouders zullen daarbij bij voorkeur aangeven dat zij zich verantwoordelijk blijven voelen voor het gehele gezin en dat zij zich ieder op hun eigen wijze voor de kinderen zullen blijven inzetten, ook al gaan zij ieder hun eigen weg.

Kinderen zullen sterk de neiging hebben om verzoeningspogingen in het werk te stellen. Zij willen immers niet dat het gezin uiteen valt. Maar het is natuurlijk niet hun taak om hun ouders te verzoenen. En als de echtscheidingsbeslissing definitief is, zijn hun pogingen ook nog tot mislukken gedoemd. Duidelijkheid is dus erg belangrijk.

Ook is het belangrijk te weten dat kinderen vaak zichzelf de schuld geven van het feit dat ouders gaan scheiden. Het is goed dat ouders dit weten en de kinderen meteen op het hart drukken dat dat niet het geval is. Kinderen zijn niet verantwoordelijk voor de scheiding. Ook dat behoort tot de boodschap.

Tenslotte is het goed om te weten dat kinderen, die één ouder door de scheiding “verliezen” mogelijk gaan lijden aan verlatingsangst. Zeer regelmatige contacten met de “verloren ouder” zijn wenselijk om dit te voorkomen.

De veranderingen die gaan komen behoren met de kinderen te worden gecommuniceerd. Zij worden betrokken bij de omgangsregeling die zij met de niet dagelijks verzorgende ouder zullen hebben. Zij krijgen de nieuwe woonruimte van deze ouder zo snel mogelijk te zien. Kinderen mogen ook suggesties doen. Zij moeten het gevoel krijgen een actieve plaats te hebben in het proces. Dat maakt hen tot actief deelnemer, in positieve zin, in plaats van passief slachtoffer in een oeverloze crisis. Zij zijn echter niet verantwoordelijk voor de te nemen beslissingen. Dat zijn en blijven de ouders.

Ouders moeten kinderen actief toestaan van beiden te blijven houden. Het gaat hier om de individuele integriteit van het kind zelf. Die dient door beide ouders gerespecteerd te worden, hoe moeilijk dat ook op te brengen is. De eigen haat, het verdriet of rancune behoort achtergesteld te worden ten opzichte van het belang van het kind bij het behoud van een relatie met beide ouders.

Deskundigen kunnen ouders helpen de hierboven geschetste rol naar behoren te blijven vervullen. Waar de ouders daar niet of ten dele slagen kan de kinderen ook rechtstreeks hulp geboden worden. Behalve acute symptoombestrijding zal hulp er mede op gericht moeten zijn het kind inzicht te verschaffen in het proces dat zich afspeelt. De te bieden hulp is sterk leeftijdsafhankelijk en hangt vervolgens ook van het individuele geval af.

Kinderen

Hoe om te gaan met kinderen in een echtscheiding?

Staat u op het punt om uw kind of kinderen te vertellen over uw scheiding? Deze tips helpen om hen zo goed mogelijk te informeren en voorbereiden.

Ouderschapsplan

Bij een echtscheidingsverzoek waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn moet altijd een ouderschapsplan worden ingediend.

Eigen verantwoordelijkheid

U en uw partner houden de verantwoordelijkheid over hetgeen jullie willen regelen en de manier waarop. Bijvoorbeeld over de zorg- en contactregeling en co-ouderschap.

Gratis kennismakings­gesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend. In dit gratis kennismakingsgesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de echtscheidings­bemiddeling zelf, wat u van de bemiddelaar kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt (mogelijkheden, resultaten, de duur van de bemiddeling);
  • de kosten van de echtscheidingsbemiddeling / mediation;
  • de subsidiemogelijkheden, vaste kosten, variabele kosten, wijze van betaling;
  • de eigen woning. Het is ons gebleken dat bij veel echtscheidingen vragen ontstaan omtrent de eigen woning. Die vragen worden beantwoord in het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vooral blijkt voor veel mensen een punt te zijn dat uitgezocht wordt welke mogelijkheden er zijn om in de woning te blijven wonen voor één van de partijen, en met zo min mogelijk extra kosten. Die mogelijkheden zijn er en die zullen aan u worden uitgelegd.

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek aanvragen, bel vrijblijvend 078 639 55 55 of vul onderstaand formulier in:

Gratis kennismakingsgesprek
na kantoortijd:

Wij hebben een voorkeur voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek gedurende de normale kantoortijden, dus maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Echter soms is het voor u lastig of misschien zelfs onmogelijk om overdags daarvoor vrij te nemen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid voor een gratis kennismakingsgesprek in principe iedere maandagavond, vanaf 18.00 uur.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken is het nodig dat u even telefonisch contact opneemt met ons kantoor:
078 639 55 55

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

Fax

078 631 11 13

 

Overig

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.