Familierecht

Personen- en familierecht

Het rechtsgebied personen- en familierecht is ruim. Het omvat het recht over het huwelijk, het samenwonen, de scheiding en alles wat daarmee samenhangt, maar ook het recht over geboorte en afstamming en het kinderbeschermingsrecht. Veel van het Nederlands personen- en familierecht is geregeld in boek 1 van het Burgerlijk wetboek.

Van Houten en Partners behandelt een verscheidenheid aan zaken op het gebied van personen- en familierecht. Het gaat zeker niet alleen om scheidingszaken, maar ook om alimentatiezaken, omgangszaken (zorg- en contactregelingen), erkenning, vaststelling en ontkenning vaderschap, ouderlijk gezag, zaken over de verdeling van huwelijksgemeenschappen, niet huwelijksgerelateerd relatievermogensrecht, adoptie, ondertoezichtstellingen, uithuisplaatsingen etc.

Mediation

Onder het kopje Scheiding/ Echtscheiding en Mediation van deze website is veel informatie opgenomen over mediation in relatie tot scheidingen. Mediation door Van Houten en Partners is echter mogelijk bij alle conflictsituaties op het gebied van het  familierecht. Vaak is er eerder al sprake geweest van een scheiding en is er een wijziging van omstandigheden waardoor de omgangsregeling (zorg- en contactregeling) niet meer goed verloopt of is het wenselijk dat eerder vastgestelde alimentatie wordt aangepast. Ook komt het voor dat partijen een geschil hebben over bepalingen in een convenant over bijvoorbeeld de verdeling van een woning of andere financiële kwesties. Mediation is dan een goede oplossing als beide partijen bereid zijn daaraan mee te werken.

TEGENSPRAAK

Het is niet altijd mogelijk om een geschil via mediation op te lossen. Er moet bijvoorbeeld bereidheid zijn van de beide partijen om aan mediation deel te nemen. Soms is die bereidheid er niet bij de partijen of één van hen. Bij Van Houten en Partners werken ervaren advocaten. Zij zijn gespecialiseerd in het familierecht en beschikken over ruime proceservaring. Mr. Naber heeft 20 jaar ervaring als advocaat. De advocaten zullen altijd uw belang vooropstellen en zich tot het uiterste inspannen om een goed resultaat te bereiken. 

Kosten

Wij berekenen u een standaardtarief van € 165, — per uur te vermeerderen met 5% kantoorkosten en de BTW. Ook werken wij  op basis van vaste prijsafspraken.

Wellicht komt u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking op grond van uw inkomen en uw vermogen. U kunt dit nagaan via www.rvr.org.

Omgangsregelingen

Hulp nodig bij omgangsregelingen?

verdeling woning 

Hulp nodig bij het verdelen of verkopen van een gezamenlijke woning of andere gemeenschappen?

Ondertoezichtstelling/ Uithuisplaatsing

Hulp nodig als uw kind onder toezicht gesteld is of dreigt te worden of bij een uithuisplaatsing van uw kind?

Gratis kennismakingsgesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend.

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.