Eigen verantwoordelijkheid

In het kader van een echtscheidingsbemiddeling hebben en houden de betrokken partners de volle verantwoordelijkheid over hetgeen zij willen regelen en over hoe dat geregeld moet worden.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat een echtscheidingsbemiddelaar voor deze partners gaat beslissen. De positie van de echtscheidingsbemiddelaar is niet te vergelijken met die van een rechter of met die van een bindend adviseur.

Bij bijna iedere echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn, is het tegenwoordig gebruikelijk dat het ouderlijk gezag van de ouders over de kinderen hetzelfde blijft. De juridische band vóór de echtscheiding is dan gelijk aan de juridische band ná de echtscheiding.

Op zichzelf betekent dit niet dat de zorg gelijk blijft. Vaak is het zo dat na de echtscheiding de zorg voor de kinderen voor het grootste deel bij één van de partners gelegd wordt, meestal de moeder. Vaak is dit ook een voortzetting van de eerdere situatie.

De partners gaan in twee verschillende huizen wonen. De kinderen krijgen dan een hoofdverblijfplaats bij de verzorgende ouder.

Zorg- en contactregeling

Bij veel echtscheidingen is het wel zo dat je kunt spreken van een hoofdverblijf van de kinderen bij de moeder. De vader heeft vaak een volledige baan. De verzorging van de kinderen komt dan ook grotendeels op de schouders van de moeder terecht.

In dat geval is het van groot belang dat de ouders bespreken hoe kan worden bewerkstelligd dat de kinderen een goed contact houden met de niet-verzorgende ouder. Een veel voorkomende zorg- en contactregeling is één weekeinde in de twee weken. Echter iedere andere variant is denkbaar. Als het belang van de kinderen bovenaan staat zal er altijd een goede oplossing gevonden worden. Het is ook verstandig om afspraken over de vakanties te maken.

Co-ouderschap

Ook is denkbaar dat de ouders na echtscheiding de zorg voor de kinderen werkelijk verdelen. Meestal is het dan het effect dat de zorg evenrediger verdeeld wordt over de beide ouders. Vaak neemt dan de vader enkele dagen per week de verantwoordelijk op zich. Vaak wordt de verantwoordelijkheid zelfs zo verdeeld dat ieder van de ouders de helft van de verantwoordelijkheid op zich neemt. Dit wordt ook co-ouderschap genoemd of feitelijk co-ouderschap.

Er is geen standaard goede oplossing. Ieder gezin is anders, ieder kind is anders, iedere ouder is anders. Daarbij veranderen de omstandigheden en worden kinderen ouder. Als er eerlijk en serieus, met het belang van de kinderen voorop, overleg gepleegd wordt dan vinden ouders altijd de beste oplossing.

Ook voor die beste oplossing geldt trouwens dat deze gewijzigd moet kunnen worden, als de omstandigheden anders worden.

Kinderen

Hoe om te gaan met kinderen in een echtscheiding?

Staat u op het punt om uw kind of kinderen te vertellen over uw scheiding? Deze tips helpen om hen zo goed mogelijk te informeren en voorbereiden.

Ouderschapsplan

Bij een echtscheidingsverzoek waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn moet altijd een ouderschapsplan worden ingediend.

Eigen verantwoordelijkheid

U en uw partner houden de verantwoordelijkheid over hetgeen jullie willen regelen en de manier waarop. Bijvoorbeeld over de zorg- en contactregeling en co-ouderschap.

Gratis kennismakingsgesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend.

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.