De echtscheidings­bemiddelaar / mediator

De echtscheidings­bemiddelaar / mediator

De titel ‘Echtscheidingsbemiddelaar’ is niet beschermd, dus iedereen die zich deskundig acht en die dit werk graag doet mag zich zo noemen. U vindt echtscheidingsbemiddelaars onder advocaten, psychologen, maatschappelijk werkers, financieel deskundigen en belastingadviseurs.

Om een goede echtscheidingsbemiddelaar te zijn, is een gedegen ondergrond nuttig. Verder kan je er talent voor hebben. Het is dus goed denkbaar dat tussen het grote aanbod zich vele uitstekende echtscheidingsbemiddelaars bevinden. Hoe nu een keus te maken (kosten/kwaliteit)?

U kunt ervan uitgaan de beslissing tot echtscheiding met zich meebrengt dat ieder van partijen het in het vervolg minder breed zal hebben. Dat is eenvoudigweg het gevolg van het feit dat één huishouden wordt omgezet in twee huishoudens. De uitgaven stijgen en de inkomsten blijven gelijk.

Natuurlijk is het dan ook van belang om, als het gaat om de echtscheiding, te kijken naar de kosten. Wel mag de vraag gesteld worden of de keus voor de goedkoopste oplossing ook de beste keus is. Wij zouden willen aanbevelen om niet alleen naar de kosten te kijken maar ook naar kwaliteit. Die echtscheidingsbemiddelaar die de beste kosten/kwaliteitsverhouding biedt verdient de voorkeur.

De VFAS echtscheidings­bemiddelaar

Het is van belang of de door u te kiezen echtscheidingsbemiddelaar naast een eigen vakopleiding (bijvoorbeeld een universitaire studie psychologie, een universitaire studie Nederlands recht, een HBO-opleiding) nog een specialisatieopleiding met betrekking tot echtscheidingsbemiddeling heeft gevolgd.

Voor wat betreft advocaten is het van belang om na te gaan of de desbetreffende advocaat / echtscheidingsbemiddelaar een VFAS-opleiding heeft gevolgd.

Onze advocaat mediators hebben deze opleiding van de VFAS gevolgd. u kunt er dus op vertrouwen dat zij over voldoende expertise beschikken om uw zaak zorgvuldig en goed te behandelen.

Meer over VFAS
De letters VFAS staan voor ‘Vereniging van Familierecht Advocaten en -scheidingsbemiddelaars’. Deze VFAS-opleiding is een opleiding die drie jaar duurt. De opleiding omvat én echtscheidingsbemiddeling / mediation en een specialisatie in familierecht.

Het is van belang om te weten of echtscheidingsbemiddelaar / mediator ervaring heeft op het gebied van alimentatierecht, huwelijksvermogensrecht en familierecht in het algemeen.

Verder is het van belang na te gaan of wordt toegezien op de kwaliteit van de geleverde diensten. Bij advocaten is dat het geval. Er is een uitgebreid systeem van tuchtrechtspraak. Advocaten die ernstige fouten maken wordt zelfs verboden het vak nog verder uit te oefenen. Voor VFAS-bemiddelaars geldt daarnaast nog een eigen tuchtrecht.

Inmiddels zijn wij ook geregistreerd MfN-bemiddelaar.
Meer over MfN
Ook voor de MfN-bemiddelaar geldt een eigen tuchtrecht.

Het is tevens van belang na te gaan of de echtscheidingsbemiddelaar door middel van door permanente educatie zijn kennis en kunde op peil houdt. In het geval van advocaten en in het geval van advocaat / echtscheidingsbemiddelaars is daarin voorzien. De advocaten moeten jaarlijks een hoeveelheid studiepunten, verplicht, halen. Aan VFAS-bemiddelaars en MfN-bemiddelaars worden daarnaast nog extra eisen op dit gebied gesteld.

Er bestaan andere opleidingen die gericht zijn op het uitoefenen van het vak van scheidingsbemiddelaar of meer algemeen het uitoefenen van het vak van mediator. Meestal zijn deze opleidingen korter durend.

Juridische kennis van een echtscheidingsbemiddelaar

Juridische kennis is wel degelijk van belang. Dat is één van de redenen dat alle VFAS-echtscheidingsbemiddelaars na hun universitaire rechtenstudie (Nederlands recht) een uitgebreide zware verdiepingscursus familierecht krijgen.

In deze cursus komen onder andere de volgende aspecten aan de orde:

 • echtscheidingsrecht
 • afstammingsrecht
 • internationale echtscheidingen
 • alimentatieberekeningen
 • pensioenverevening
 • pensioenverrekening
 • huwelijksvermogensrecht I
 • huwelijksvermogensrecht II

Een VFAS-echtscheidingsbemiddelaar die deze opleiding heeft afgerond is zonder meer juridisch deskundig.

Enkele voordelen van de VFAS-echtscheidingsbemiddelaar
DE VFAS-echtscheidingsbemiddelaar:

 • is opgeleid én als bemiddelaar én als deskundige op gebied van familierecht, huwelijksvermogensrecht en alimentatierecht.
 • heeft proceservaring.
 • heeft beroepsmatig ervaring met alimentatieprocedures, familierechtprocedures, familievermogensrechtelijke procedures en verdelingsprocedures.
 • heeft de zwaarst denkbare opleidingen op dit gebied achter de rug en dient zijn kundigheden ieder jaar weer op peil te houden.

Gratis kennismakingsgesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend.

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.