Echtscheiding

Scheiding/ Echtscheiding, een advocaat kan u bijstaan

Scheiden doet pijn en veroorzaakt soms heftige negatieve emoties, onbegrip, haat en nijd, pesterijen en de neiging elkaars ontwikkeling in de weg te staan. De periode waarin de beslissing tot (echt)scheiding wordt genomen is vaak zeer chaotisch en emotioneel. Verdriet, agressie en zelfverwijt wisselen elkaar af.

Voor de betrokkenen is het onder deze omstandigheden van groot belang dat zij leren inzien dat het dreigen met juridische acties en het vertalen van hun emoties in juridische rechten en plichten slechts leidt tot een patstelling, terwijl juist overleg nodig is om ernstige meningsverschillen te kunnen bijstellen.

Bemiddeling door een advocaat bij echtscheiding of verbreking samenleving

Scheidingsbemiddeling is een beproefde methode gebleken om crisissituaties in de relationele sfeer op te lossen. Als u gehuwd bent en wil scheiden, spreken wij van echtscheidingsmediation of echtscheidingsbemiddeling. Ook mensen met een geregistreerd partnerschap of samenwoners die uit elkaar willen, hebben baat bij mediation. In dat geval spreken wij, meer algemeen,  van scheidingsmediation of scheidingsbemiddeling. Het resultaat van een scheidingsbemiddeling is veelal bevredigender dan de beslissing van de rechter of het onderhandelingsresutaat van twee advocaten die volgens de traditionele methode van conflictoplossing ieder namens één van beide echtgenoten optreden.  

U doet er verstandig aan allereerst te onderzoeken of overleg in de scheidingssituatie mogelijk is. Het verdient daarbij de voorkeur al direct een deskundige derde in te schakelen, die lid is van de Vereniging van Familierecht Advocaten en -scheidingsbemiddelaars (een VFAS-scheidingsbemiddelaar). Meestal kan dan snel worden vastgesteld of bemiddeling in uw geval de aangewezen weg is.

Mediation/ bemiddeling door Van Houten en Partners is overigens niet alleen in scheidingssituaties, maar in alle conflictsituaties die te maken hebben met het familierecht mogelijk. Denk aan alimentatiezaken of omgangsregelingen. Zie hiervoor het tabblad familiezaken. Veel van wat er hierna over scheidingsmediation wordt opgemerkt, geldt ook voor familierechtmediation in het algemeen.

 

Vragen die rijzen

Als het besluit tot echtscheiding is gevallen rijzen er meteen veel vragen die alle op de toekomst betrekking hebben.

Voorbeelden:

 • Wat is een goede regeling voor de kinderen?
 • Hoe gaat het met huis?
 • Wie blijft er wonen?
 • Hoe gaat het met de alimentatie: kinderalimentatie/partneralimentatie?
 • Is er een recht op alimentatie en hoeveel?
 • Hoe moet het met het pensioen?
 • Hoe moet het met de verzekeringen?
 • Is een echtscheiding duur?

Op deze site kunt u alles lezen over wat bij een echtscheiding hoort. Op deze site staat alles over uw rechten, uw plichten, over de positie van de kinderen, over wat u nu al kunt doen enzovoorts.

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend.

Gratis kennismakings­gesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend. In dit gratis kennismakingsgesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • de echtscheidings­bemiddeling zelf, wat u van de bemiddelaar kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt (mogelijkheden, resultaten, de duur van de bemiddeling);
 • de kosten van de echtscheidingsbemiddeling / mediation;
 • de subsidiemogelijkheden, vaste kosten, variabele kosten, wijze van betaling;
 • de eigen woning. Het is ons gebleken dat bij veel echtscheidingen vragen ontstaan omtrent de eigen woning. Die vragen worden beantwoord in het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vooral blijkt voor veel mensen een punt te zijn dat uitgezocht wordt welke mogelijkheden er zijn om in de woning te blijven wonen voor één van de partijen, en met zo min mogelijk extra kosten. Die mogelijkheden zijn er en die zullen aan u worden uitgelegd.

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek aanvragen, bel vrijblijvend 078 639 55 55 of vul onderstaand formulier in:

Gratis kennismakingsgesprek
na kantoortijd:

Wij hebben een voorkeur voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek gedurende de normale kantoortijden, dus maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Echter soms is het voor u lastig of misschien zelfs onmogelijk om overdags daarvoor vrij te nemen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid voor een gratis kennismakingsgesprek in principe iedere maandagavond, vanaf 18.00 uur.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken is het nodig dat u even telefonisch contact opneemt met ons kantoor:
078 639 55 55

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

Fax

078 631 11 13

 

Overig

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.