Alimentatie

Alimentatie

Bij een echtscheiding komt vaak de vraag aan de orde of en zo ja, hoeveel alimentatie er betaald moet worden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat als een huwelijk langer duurt en/of als er één of meer kinderen zijn geboren uit het huwelijk, de mogelijkheid van een eventuele alimentatie besproken moet worden.

Vaak wordt er gedacht dat de man aan de vrouw moet betalen en niet andersom. De wet gaat er echter bij partneralimentatie van uit dat degene die het meest verdient betaalt aan degene die het minst verdient. Verder gaat de wet er bij kinderalimentatie van uit dat er alimentatie wordt betaald door de niet-verzorgende ouder aan de wel-verzorgende ouder.

Draagkracht

Alimentatie hoeft niet betaald te worden als de draagkracht van de alimentatieplichtige geen betaling toelaat. Om te bepalen of er draagkracht is, dient er een draagkrachtberekening gemaakt te worden. Deze wordt gemaakt aan de hand van de zogenaamde ‘Tremanormen’. Dit zijn normen die de rechterlijke macht in de afgelopen jaren heeft opgesteld. Deze normen gelden voor alle rechtbanken in Nederland.

Kinderalimentatie

Veel ouders zijn best bereid om kinderalimentatie te betalen. Uiteraard kunnen zij niet meer betalen dan hun draagkracht toelaat maar de meeste ouders zien wel in dat een bijdrage voor de kinderen aan de verzorgende ouder redelijk is. Om de hoogte van de kinderalimentatie te bepalen dienen alimentatieberekeningen te worden gemaakt. Ook deze worden gemaakt aan de hand van de Tremanormen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie ligt doorgaans wat moeilijker. De problemen worden, kort omschreven, veroorzaakt door de verschillende belangen van de betrokkenen. Het belang van de alimentatievragende partner is dat het bedrag aan alimentatie niet te laag uitvalt. Het belang van de alimentatiebetalende partner is het tegenovergestelde. Deze heeft er belang bij dat de alimentatie niet te hoog uitvalt.

In het kader van de echtscheidingsbemiddeling is hier goed uit te komen doordat diverse berekeningen worden gemaakt. Deze berekeningen moeten worden uitgelegd en moeten worden besproken. Het resultaat moet zijn dat op een zeker moment beide betrokkenen weten hoe de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen en ook weten wat redelijk zou zijn. Op dat moment kan vaak een beslissing vallen.

Grenzen aan de alimentatie

Uiteraard kan een alimentatie niet zo hoog worden dat degene die betaalt onvoldoende overhoudt om van te leven. Dit is ook een grens die in de Tremanormen expliciet wordt genoemd.

Een misschien nog belangrijker grens is die welke gevormd wordt door de zogenaamde ‘jusvergelijking’. In een dergelijke vergelijking wordt de positie van degene die alimentatie ontvangt vergeleken met de positie van degene die alimentatie betaalt. Volgens de Tremanormen mag de positie van de ontvanger niet beter zijn/worden (financieel gesproken) dan die van de alimentatiebetaler.

Tenslotte zijn er in de wet diverse begrenzingen aangegeven in tijdsduur. Als er geen afspraken over tijdsduur worden gemaakt, dan geldt voor partneralimentatie het algemene artikel dat de alimentatie voor twaalf jaar geldt. De alimentatiegerechtigde heeft daarna een door de wet beperkte mogelijkheid om een verlenging bij de rechtbank aan te vragen. De alimentatiebetaler kan zich tegen deze verlenging verweren.

Voor kinderalimentatie geldt dat deze in principe doorloopt totdat het kind 21 jaar is geworden. Onder sommige omstandigheden kan het zijn dat de kinderalimenatie, nadat het kind 18 jaar is geworden, niet meer aan de andere ouder, maar direct aan het kind betaald moet worden.

Effecten van een nieuwe partner op de alimentatie

De situatie dat er sprake is van een nieuwe partner doet zich regelmatig voor, vaak enkele jaren na de echtscheiding. Doorgaans heeft een nieuwe partner invloed op de alimentatie.

Aan de zijde van de alimentatiegerechtigde is de invloed doorgaans dat het recht van de alimentatiegerechtigde op alimentatie voor eigen levensonderhoud wegvalt. Dit is het geval als de alimentatiegerechtigde partner hertrouwt of gaat samenwonen met de nieuwe partner als waren zij tweeën gehuwd.

Ook aan de zijde van de alimentatiebetalende partner kan het verschil maken of deze samenwoont of hertrouwt. Doorgaans wordt de draagkracht van de alimentatiebetalende partner daardoor beïnvloed. Dit kan zowel naar boven als naar beneden zijn.

Aan de hand van de werkelijke omstandigheden kunnen uw vragen hierover beantwoord worden.

Tremanormen

Deze normen gelden voor alle rechtbanken in Nederland. Deze normen zijn goed op internet te vinden. Ze worden ieder jaar herzien.

U kunt ze als volgt vinden:
www.rechtspraak.nl/rapportalimentatienormenversie2018

Gratis kennismakings­gesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend. In dit gratis kennismakingsgesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de echtscheidings­bemiddeling zelf, wat u van de bemiddelaar kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt (mogelijkheden, resultaten, de duur van de bemiddeling);
  • de kosten van de echtscheidingsbemiddeling / mediation;
  • de subsidiemogelijkheden, vaste kosten, variabele kosten, wijze van betaling;
  • de eigen woning. Het is ons gebleken dat bij veel echtscheidingen vragen ontstaan omtrent de eigen woning. Die vragen worden beantwoord in het gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vooral blijkt voor veel mensen een punt te zijn dat uitgezocht wordt welke mogelijkheden er zijn om in de woning te blijven wonen voor één van de partijen, en met zo min mogelijk extra kosten. Die mogelijkheden zijn er en die zullen aan u worden uitgelegd.

Wilt u een gratis kennismakingsgesprek aanvragen, bel vrijblijvend 078 639 55 55 of vul onderstaand formulier in:

Gratis kennismakingsgesprek
na kantoortijd:

Wij hebben een voorkeur voor het plannen van een gratis kennismakingsgesprek gedurende de normale kantoortijden, dus maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Echter soms is het voor u lastig of misschien zelfs onmogelijk om overdags daarvoor vrij te nemen. Daarom bieden wij u de mogelijkheid voor een gratis kennismakingsgesprek in principe iedere maandagavond, vanaf 18.00 uur.
Als u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken is het nodig dat u even telefonisch contact opneemt met ons kantoor:
078 639 55 55

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

Fax

078 631 11 13