Alimentatie

Alimentatie

Bij een echtscheiding komt vaak de vraag aan de orde of en zo ja, hoeveel alimentatie er betaald moet worden. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat als een huwelijk langer duurt en/of als er één of meer kinderen zijn geboren uit het huwelijk, de mogelijkheid van een eventuele alimentatie besproken moet worden. 

Als sprake is van een echtscheiding of een ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan partneralimentatie aan de orde zijn. De ex-echtelieden zijn overigens niet verplicht om af te spreken dat er partneralimentatie verschuldigd is. Bij ex-samenwoners is er over het algemeen geen sprake van partneralimentatie.

Als er minderjarige kinderen zijn, zal in het geval van een scheiding bekeken moeten worden of er door de niet verzorgende ouder een bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorging van de kinderen,  een kinderalimentatie, aan de verzorgende ouder moet worden betaald. Ook bij niet gehuwde ouders is kinderalimentatie aan de orde.

Vaak wordt er gedacht dat de man aan de vrouw moet betalen en niet andersom. De wet gaat er echter bij partneralimentatie van uit dat degene die het meest verdient betaalt aan degene die het minst verdient. Verder gaat de wet er bij kinderalimentatie van uit dat er alimentatie wordt betaald door de niet-verzorgende ouder aan de wel-verzorgende ouder. 

Draagkracht

Alimentatie hoeft niet betaald te worden als de draagkracht van de alimentatieplichtige geen betaling toelaat. Om te bepalen of er draagkracht is, dient er een draagkrachtberekening gemaakt te worden. Deze wordt gemaakt aan de hand van de zogenaamde ‘Tremanormen’. Dit zijn normen die de rechterlijke macht in de afgelopen jaren heeft opgesteld. Deze normen gelden voor alle rechtbanken in Nederland.

Kinder- en partner alimentatie

Veel ouders zijn best bereid om kinderalimentatie te betalen. Partneralimentatie ligt doorgaans wat moeilijker.

Grenzen aan de alimentatie

Een alimentatie heeft altijd een grens. Zo kan de alimentatie niet zo hoog worden dat degene die betaalt onvoldoende overhoudt om van te leven.

Effect van nieuwe partner op alimentatie

Heeft u een nieuwe partner? Doorgaans heeft een nieuwe partner invloed op de alimentatie.

Gratis kennismakingsgesprek

U kunt altijd samen, als u een mediation overweegt, een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Deze bespreking is gratis en vrijblijvend.

Bezoekadres

Singel 125
3311 PC Dordrecht

Postadres

Van Houten & Partners Advocaten
Postbus 1185
3300BD Dordrecht

Algemene E-mailadres: info@vhpa.nl

Telefoon­nummers

Echtscheidings­bemiddeling:
Tel.: 078 639 55 55

Immigration lawyers:
Tel.: 078 639 55 50

“Van Houten en partners advocaten en mediators” is de handelsnaam van “Naber c.s. Advocaten en Mediators”.
Naber c.s. Advocaten en Mediators is een maatschap, die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder kvk-nummer 71844805.