Vormen van echtscheiding

Eenzijdige echtscheiding

Tot zo’n twintig jaar geleden was het gebruikelijk dat, als de beslissing tot echtscheiding was gevallen, één van de partners een afspraak maakte met een advocaat om een echtscheiding te regelen.

Die advocaat diende dan een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank en de andere partner kon zich dan verdedigen, eventueel zich ook door een eigen advocaat laten bijstaan.

Dit wordt genoemd een echtscheiding op tegenspraak.

Nog steeds zijn er veel procedures bij de rechtbanken die gebaseerd zijn op een echtscheiding op tegenspraak.

Vaak gaat het dan om echtscheidingen waarbij de emoties bij de partners zo hoog zijn opgelopen dat ze het niet meer kunnen opbrengen om samen de echtscheiding en de gevolgen daarvan te bespreken.

Nadelen
Nadelen van een echtscheiding op tegenspraak zijn de volgende:

  • langere duur van het proces (hoe meer tegenspraak hoe langer de rechter erover doet; een hoger beroep, dat mogelijk is, geeft zelf al een jaar vertraging)
  • hogere kosten
  • verdergaande ontwrichting


Voordelen
Er zijn niet zo makkelijk voordelen te bedenken maar een voordeel is in ieder geval dat ook als de verhouding tussen de partijen heel slecht is geworden,  als het onmogelijk is dat partijen samen om de tafel gaan zitten, er toch een echtscheiding in behandeling genomen kan worden en dat er ook beslissingen worden genomen.

De beslissingen worden bij een echtscheiding op tegenspraak niet genomen door de partijen zelf maar door de rechtbank.

Echtscheidingsbemiddeling

Als er nog overleg mogelijk is tussen de partners dan verdient het de voorkeur om te proberen via een echtscheidingsbemiddeling tot afspraken te komen.

Het belangrijkste voordeel is meteen dat in het kader van de echtscheidingsbemiddeling alleen die beslissingen worden genomen waar u zelf achterstaat. De beslissingen worden niet door een derde (de rechter) genomen maar door uzelf.

Als de echtscheidingsbemiddeling slaagt, en dat is in meer dan negentig procent van de zaken het geval, dan is het resultaat een contract, echtscheidingsconvenant geheten, waarin alle belangrijke zaken, geregeld zijn.

Deze regeling is dan zodanig dat u daar achterstaat. Dat is een vereiste. Het is niet waarschijnlijk dat iemand een regeling zou willen aanvechten die aansluit bij zijn/haar eigen wensen. Dus voor langdurige, slopende, processen hoeft u niet te vrezen.

Rust
Een echtscheidingsconvenant opgesteld na een echtscheidingsbemiddeling geeft dus rust. Die rust kunnen de betrokkenen goed gebruiken omdat de echtscheiding, de beslissing om uit elkaar te gaan, zelf al genoeg verdriet en moeilijkheden met zich meebrengt.

Flitsscheiding

De flitsscheiding is met ingang van 1 maart 2009 niet meer mogelijk.