Echtscheidingsbemiddeling

Een scheiding of een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis die veel onrust met zich meebrengt. U bevindt zich in een emotioneel zware moeilijke periode. Vaak is de communicatie tussen u beiden verslechterd. U luistert wellicht niet meer goed naar elkaar. U begrijpt elkaar niet meer. Toch moeten er afspraken gemaakt worden, in het belang van uzelf en vooral ook in het belang van de kinderen.

U kunt ervoor kiezen om een rechter, die immers neutraal is, de knoop te laten doorhakken. De rechter beslist. Deze beslissing gaat over u, uw leven, uw scheiding, uw kinderen. Als u die keus maakt, zult u vermoedelijk denken dat u het gelijk aan uw kant hebt. Echter, de ander zal dat ook denken. Uiteindelijk zal er op die manier een oplossing bereikt worden maar dat gaat doorgaans lang duren. De kosten zijn hoog, dat wil zeggen de financiële kosten zijn hoog maar ook de emotionele kosten. Wat er nog aan positiefs over was, wordt meestal in het kader van het gevecht voor de rechtbank afgebroken.

Een andere weg is dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt voor de beslissingen die genomen moeten worden en de oplossingen die gevonden moeten worden. In dat geval kunt u voor een echtscheidingsbemiddeling/mediation kiezen.

Wat is echtscheidingsbemiddeling?

Echtscheidingsbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is bemiddeling bij het regelen van de echtscheiding tussen u en uw partner. U gaat op zoek naar de oplossing. De echtscheidingsbemiddelaar, de mediator, begeleidt u in dit proces. Vaak zal blijken dat u tot meer overleg in staat bent dan u misschien, op het moment dat de beslissing tot echtscheiding valt, denkt. De bemiddelaar steunt u daarin.

Een echtscheidingsbemiddeling is gebaseerd op de wil om samen, in vertrouwen, tot afspraken te komen. Mediation kost veel minder tijd dan een proces bij de rechtbank en is minder kostbaar, zowel in financiële als in emotionele zin. Niet alles wordt afgebroken. Het positieve blijft zoveel mogelijk in stand.

Hoe werkt echtscheidingsbemiddeling?

Een echtscheidingsbemiddelaar is geen psychotherapeut. Een VFAS-echtscheidingsbemiddelaar is een advocaat die verstand heeft van echtscheidingen en ook van communicatie. De bemiddelaar is neutraal bij de echtscheiding en zal geen partij kiezen tijdens de mediation. Hij zorgt ervoor dat u allebei uw verhaal kunt doen en vooral zal hij bevorderen dat u elkaars verhaal hoort. Er zal tijdens de mediation ook voldoende aandacht besteed worden aan de emotionele kanten van de zaak. Als de afspraken worden vastgelegd, is het de verantwoordelijkheid van de echtscheidingsbemiddelaar dat er een waterdicht contract (echtscheidingsconvenant) wordt opgesteld.

De vier stappen tijdens mediation bij een echtscheiding.

Stap1: het intakegesprek. 
Na de uitleg over hoe een mediation werkt en wat er daarbij van u gevraagd wordt en na de uitleg over de voor u daaraan verbonden kosten, kunt u beslissen of u aan de bemiddelaar opdracht geeft om de echtscheidingsbemiddeling te aanvangen. In het kader daarvan zult een mediation-overeenkomst/VFAS-bemiddelings-overeenkomst tekenen. Daarin wordt onder meer de afspraak gemaakt dat de gesprekken vertrouwelijk zijn, dat u vrij bent om van standpunt te veranderen, dat u een beroep mag doen op deskundige derden en vooral dat uw deelname vrijwillig is. Verder is belangrijk dat een neutrale afwikkeling door de mediator wordt gegarandeerd.

Stap 2: de verkenningsfase.
De overeenkomsten en de verschillen van mening tussen u beiden worden geanalyseerd. De kwesties waar u overeenstemming over hebt worden benoemd en op een rij gezet. De kwesties waarin u verschillende belangen en mogelijk ook verschillende standpunten hebt, worden geanalyseerd en ook op een rij gezet.

Stap 3: de onderhandelingsfase.
U komt op voor uw eigen belang maar u houdt rekening met het belang van de ander. Als u dat beiden doet bij het doen van voorstellen, dan ligt een oplossing binnen uw bereik. Die oplossing zult u zelf zoeken en vinden, onder begeleiding van de mediator.

Stap 4: afspraken vastleggen.
De bemiddelaar stelt een echtscheidingsconvenant/vaststellingsovereenkomst op. Daarin staan de afspraken die u heeft gemaakt tijdens de mediation. U bestudeert deze overeenkomst en brengt daarin veranderingen aan totdat deze geheel aansluit bij uw eigen ideeën en wensen.

Zitten er risico's aan een echtscheidingsbemiddeling?

Bij een goede mediator in het geheel niet. Een goede mediator zorgt ervoor dat niet één van de partijen wordt ondergesneeuwd. Ook zal hij ervoor zorg dragen dat geen van de partners tijdens de echtscheiding rechten prijsgeeft zonder dat expliciet te willen.
De echtscheidingsbemiddelaar streeft er samen met de partijen naar dat goede oplossingen worden gezocht en gevonden. Deze goede, voor ieder van partijen acceptabele, oplossingen worden neergelegd in een contract, echtscheidingsconvenant geheten.
Als u bereid bent te zoeken naar een oplossing die zowel voor u als voor uw partner de juiste is, en als die bereidheid bij beide partners bestaat, dan is er geen enkel risico aan een echtscheidingsbemiddeling verbonden. De kans kans dat mediation bij een echtscheiding slaagt is dan bijna honderd procent.

Afspraak maken voor mediation bij een echtscheiding

Als u wenst kunt u met ons kantoor een afspraak maken. Gedurende kantoortijden is ons kantoor daartoe bereikbaar. Ons telefoonnummer is 078 - 639 55 55. Aan u zal dan gevraagd worden of u voornemens bent samen te komen of niet. Als u van plan bent samen te komen dan krijgt u een afspraak met een echtscheidingsbemiddelaar. Als u liever alleen komt dan kan dat natuurlijk ook.

Kennismaken zonder kosten

Soms is het zo dat mensen toch eerst eens willen weten hoe alles precies werkt en ook willen ze weten met wie ze nu van doen zullen krijgen. Voor dat geval kan een kennismakingsafspraak worden gemaakt. Dit is een afspraak waarin door de advocaat/echtscheidingsbemiddelaar wordt uitgelegd hoe de werkwijze is. Alle vragen betreffende de werkwijze en ook die over de kosten worden dan beantwoord. Aan een dergelijke kennismakingsafspraak zijn geen kosten verbonden. Na afloop van de kennismaking kan worden besloten of u doorgaat, dat wil zeggen beslist om aan een echtscheidingsbemiddeling mee te doen. Eventueel, als er tijd voor is, wordt dan meteen een aanvang gemaakt met de echtscheidingsbemiddeling zelf. Eventueel wordt een afspraak daarvoor gemaakt.
Het is van belang dat u bij het maken van de afspraak duidelijk aangeeft of u eerst een kennismakingsgesprek wilt hebben.